Հարկային մարմինը հրապարակել է առաջիկա մեկ տարվա ստուգումների ծարգիրը: